7. skautský oddíl Havrani - Kolín


 

Švédská verze

Home

SCOUTERS 7:E AVDELINING HAVRANI I KOLÍN
hromadna7.jpg

Välkomna till hemsidan av Tjeckiska Scouters 7:e avdelning HAVRANI i Kolin.
vejce.gif

Staden Kolin ligger 60 km väster om Prag - huvudstaden av den Tjeckiska republiken och har för närvarande c:a 30 000 invånare.Scouternas verksamhet i Kolin startade 1919, efter slutet av första världskriget och ett år efter grundandet av dåvarande staten Tjeckoslovakien.När den politiska situationen i vårt land stabiliserades började scoutingen i Kolin utvecklas med rasande fart. Inom loppet av tjugo år grundades i Kolins omnejd ett stort antal avdelningar, bland andra avdelning ”Vlci” (vargar) som var föregångare till dagen ”Havrani”.Vår avdelning grundades i mitten av mars 1938 genom delning av den ursprungliga avdelningen ”Vlci” till ”Vlci” och ”Havrani” men början av andra världskriget och den tyska ockupationen av våra länder tvingade oss redan efter ett år att avbryta vår verksamhet ända fram tillkrigets slut, år 1945. Under kriget blev en rad skauter från Kolin fängslade och tiotals avrättade för fortsatt scoutarbete eller motståndsverksamhet.Många skauter offrade sina liv i slag om Frankrike och England och i dessa länder glömmer man inte insatser av tjeckiska stridspiloter.
nesvoboda.gif
Under en kort period efter krigets slut (fram till år 1950 då scouterna blev återigen förbjudna) återupptog man sin verksamhet. Den kommunistiska regimen tolererade inte scouternas ideal eller deras arbete och många skauter skickades till fängelse eller olika arbetsläger, bland annat i urangruvor.
havran-89.gif
Under ”Pragvåren” 1968 återupplivades scoutingens idéer i vårt land och även i Kolin. ”Havrani” blev den starkaste och mest kända avdelningen för pojkar i Kolin. Att vara med i ”Havrani” var mångas önskemål. Under denna period blev medlemmar i vår avdelning killar som idag hittas bland framstående forskare, kulturarbetare eller företrädare för näringslivet både hemma och utomlands. Små pojkar har blivit vuxna personligheter som dock inte har glömt bort sina grundideal de fick hos ”Havrani”. I början av 1968 såg allt så lovande ut men förhoppningar om friare liv blev redan samma år krossade genom Warszawa Paktens militära övermakt. Återigen blev det verksamhetsförbud för tjeckoslovakisk scouting. Alla avdelningar lades ner och en rad ledande personer blev fängslade. Några fick visserligen emigrera men de hade sin scoutlilja med sig. Vår avdelning arbetade illegat fram till 1979 då verksamheten upptäcktes och avdelningen likviderades.
89.gif
”Sammetrevolution” år 1989, när folket reste sig mot regimen och fick den kommunistiska regimen på fall, gav förutsättningar till pånyttfödelse av vår scoutavdelning. Man har lyckats att få till liv och bevara grundläggande traditioner, karakteristisk symbolik och även ”Havrani” scoutläger arkitektur . Samtliga delar bär vittnesmål om sjuttio år och 8 generationer ungdomar som passerade stoltheten av scouting i Kolin.
frajer.gif

Numera har ”Havrani” avdelningen tjugotal medlemmar uppdelade i två grupper nämligen ”Kamzici” och ”Medvedi”. Man träffas varje vecka. Man lär sig nya scoutfärdigheter, spelar spel, sjunger och fördjupar sin självkännedom. Under veckosluten och helger ägnar man sig åt temautflykter både hemma och utomlands. ”Havrani” avdelningens igenkänningsramsa kunde höras bland annats i Österrike, Frankrike, Tyskland och inte minst under den 21:e världs Jamboree i England som vi deltog i 2007. Vår flagga banade sin väg ända till Buckingham palatset och kunde även beskådas av Europas parlamentsledamöter.Höjdpunkten under ett scouting år är sommarläger. Tjeckiska flaggan vajande i topp lär scouterna känna vördnad till sin nation och scouternas uniform och deras ritualer bidrar till en oförglömlig romantik och vänskapsband till ”Havrani” för resten av livet.
psavec.gif
Ifall ni har hälsat på vår hemsida så skulle vi uppskatta om ni ville anteckna er i vår gästbok så att vi får veta vem i världen vi fick kontakt med.Vi kommer uppskatta ert eventuellt fortsatt intresse för vår avdelning ”Havrani”.


Vi tackar alla ”Havrani” och övriga scouter som bidrog med översättning av denna webbsida till detta språk.


kamera.gif

Den nuvarande generation av ”Havrani” kan ses i bifogad fotogalleri under denna adress.

Här kan ni se avdelningen videoklipp.