7. skautský oddíl Havrani - Kolín


 

Litevská verze

Home

7 skautų Narvani Kolin
hromadna7.jpg

Sveikiname Jus 7 skautų Narvani Kolin (Kolin Varnai) draugovės puslapyje.
vejce.gif

Kolin miestas yra apie 60 km į vakarus nuo Čekijos sotinės Prahos, kurios dabartinis giventuojų skaičius yra apie 30000 žmonių. Skautų judėjimo istorija Koline siekia 1919-uosius, vieneri metai po Pirmojo Pasaulinio karo pabaigos, po metų, kai susikūrė savarankiška Čekijos valstybė.Po politinės rabymės atstatymo mūsų šalyje, Koline sparčiai pradėjo vystytis skautavimas ir per ateinančius 20 metų Kolino rajone atsirado daug skautų draugovių ir tarp jų, 1922 metais, susikūrė Vilkų draugovė, nuo kurių po to atsiskyrė Varnų draugovė. Mūsų draugovė susikūrė 1938 metų kovo 15 dieną, kai Vilkų draugovė suskilo į Vilkų ir Varnų draugovės. Bet po to, kai prasidėjo antrasis Pasaulinis karas, ir vokiečių armijai okupavus šalį buvome priversti sustabdyti veiklą iškart po pirmų draugovės veikimo metų ir iki pat 1945-ųjų, kol pasibaigė Antrasis Pasaulinis kara. Vykus karui dauguma skautų už dalyvavimą pasipriešinime arba už nelegalią skautų veiklą buvo suimti, dešimtys – sušaudyti.Daug skautų žuvo mūšiose už Prancūziją ir Angliją – šitos tautos niekada nepamirš čekų pilotų didvyriškumo, kurie kariavo už juos ir jų laisvę.
nesvoboda.gif
Trumpas pokario laikotarpis sudarė palankias sąlygas atgaivinti skautų judėjimą Koline, savaime suprantama, ir mūsų draugovės. 1950 metai vėl tapo draudimo ir persekiojimo metais – mūsų šalies valdžią užimė komunistų režimas, krito demokratija ir kai kurie skautai vėl sėdo į kalėjimą už dalyvavimą skautų judejimė arba buvo išsiųsti į priverstinių darbų stovyklas urano kasykluose.
havran-89.gif
Politinis atšilimas šešesdešimtaisiais leido 1968 metais vėl atgaivinti skautavimą mūsų šalyje, t.y. ir Koline. Varnai tapo pačiu stipriausiu ir labiausiai žinomu berniukų draugovė mūsų šalyje. Būti Varnu buvo berniukų garbės reikalas. Tuo metu į draugovę atėidavo berniukai, kurių šiandien galitė susitikti tarp žinomų mokslo, kulturos ir ūkio gyvenimo atstovų pas mus ir užsienyje. Iš tuometinių berniukų išaugo asmenys, kurie niekada nepamiršo apie patirtį, gautą pas Varnus. Nors kai kurie ir imigravo, bet kartu su savimi jie pasiėmė skautų lelijos įžodį. 1968 metų pradžia įkvėpė vilčių, bet viltys gyventi laisvėje buvo sutrekšti Varšuvos susitarimo tankais, kuriuos nukreipė pas mus Sovietų Sajunga, ji bijojo Čekoslovakijos išsilaisvinimo nuo Sovėtų Sajungos poveikio ir vis didejančios demokratijos tendencijos mūsų šalyje. Vėl buvo uždrausta veikla, draugovės buvo išformuotos, o jų vadai suimti. Mūsų draugovė veikdavo nelegaliai iki 1979 metų, kada jos veikimas buvo pastebėtas ir likviduotas.
89.gif
1989 metų aksominė revoliucija, kada čekai sukilo prieš režimą ir nuvertė komunistinę valdžią, vel leido atnaujinti draugovę pilnu pajėgumu. Draugovės tradicijų išsaugojimas, charakteringa draugovės simbolika, tai pat ir stovyklos architektūra nėša savyje 8 dešimtmečių ir septinių berniukų kartų varnų, kurie su garbingai praėjo Kolino skautavimą, tradicijas.
frajer.gif

Dabar draugovėje yra apie 30 narių, kurie susiskirtyti į dvi skiltis – Gemzė ir Mėškos. Draugovė susirenka kiekvieną savaitę, Varnai mokosi skautiškiems įgudžiams, žaidžia įvairius žaidimus, dainuoja ir tobulina savęs pažinime. Savaitgaliai skiriami įvairiems žygiams mūsų šalyje ir už jos ribų. Varnų draugovės šūkius girdėjo, pvz., Anglijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, o, svarbiausia, 21-amaje pasauliniame Jamboree Anglijoje, kuriame mes sudalyvavom 2007 m. Draugovės vėliava pateko ir į Bukengemo pilį ir ją matė Europos parlamento parlamentarai. Skautiškų metų kulminacija yra vasaros stovykla. Vėliavos kotas su valstybine vėliava moko Varnus gerbti savo tautą, skautišką uniformą ir skautiškus ritualus, susikuria nepamirštamą romantiką ir draugišką elgseną su draugove visam gyvenimui.
psavec.gif
Jeigu Jūs apsilankėte musų puslapyje, tai mums bus malonu, jeigu užrašysite į mūsų lankytojų žurnalą, tuomet mes žinosime, kokius kraštus pasiekė www. Varnų puslapiai.Beabejo, mums bus labai įdomus ir tolimesnis Jūsų domejimas mūsų draugovės gyvenimu.


Dėkojame visų Varnų ir kitų skautų, kurie įšvertė mūsų puslapį į lietuvių kalbą.

kamera.gif

Dabartinės Varnų kartos nuotraukas galite surasti per nuorodą.

Čia Jūs galite susipažinti su draugovės videoįrašais.