Betlémské světlo - XI. ročník - prosinec 2009

Havrani se již pojedenácté stali posly naděje, lásky a míru, posly Betlémského světla. V roce 2009 pojali akci skromněji než v roce předešlém.


01.02.2010 (12:09)
19. 12. 2009 přijelo BS na kolínské nádraží, kde ho Havrani s několika destíkami skautů z okresu přivítali a převzali. Určitě nemusím zdůrazňovat, že Havrani byli u všeho první. Světlo bylo poté převezeno na kolínskou faru a do Zlatnictví Jan Hora, kde bylo uschováno a udržováno.


21. 12. 2009 objížděl vůdce střediska Kocour spolu s Pérákem, Červenáčkem a Grankem významné instituce na Kolínsku - městskou a státní policii, řadu obchodů, domov důchodců, dětskou chirurgii v kolínské nemocnici, městský úřad apod. Vyvrcholením celého dne bylo předání Betlémského světla starostovi města Jiřímu Buřičovi, to vše za asistence kolínského tisku.

23.12 2009 roznesli Havrani rozdělení do družin Betlémské světlo do více než 50 domácností a tradičně zakončili celou akci na hostině u Horů. Děkujeme.
Pérák

Legenda: Betlémské světlo je plamínek, který skauti rozvážejí do celého světa přímo ze slavnostní mše z Betléma. Plamínek si za 17 let, co se rozváží, našel cestu na všechny kontinenty s vyjímkou Antarktidy a stejně jako skauting i on překonal veškeré pomyslné hranice. Betlémské světlo je plaménkem bratrství, přátelství a naděje a také jedním z novodobých symbolů skautingu. 1. středisko rozváží Betlémské světlo již 10 let.

Související články