Vernisáž výstavy Láďa Kamarýt - Havran - září 2010

Výstava věnovaná nejslavnějšímu vůdci Havranů, kronikáři, spisovateli, výtvarníkovi a především vzácnému člověku...


26.10.2010 (22:16)


ver1.jpgI údery zvonů na chrámu sv. Bartoloměje pozdravily vernisáž výstavky, která byla věnovaná bývalému vůdci oddílu, Ladislavu Kamarýtovi – Havranovi, 10. září 2010 v „Galerii v zahradě“ LŠÚ v Kolíně. Trojice přátel - Pavel Rajdl, Jiří Vančura a Jan Hora - Džon - připravili komorní výstavku, která prezentuje hlavní oblasti Havranových aktivit. Obnova kostelíka na Kbelu, knížky o Kolíně, zásluha o zvony na kolínském chrámu sv. Bartoloměje a jeho "rodina" skautský oddíl Havrani. Čtyři zastavení, čtyři nesmazatelné stopy v životě historického Kolína i jeho občanů.

Celý podvečer v zahradě hudební školy se ale hlavně nesl ve skautském duchu. Přišlo mnoho skautů z jiných oddílů a středisek. Přišli nejenom dnešní Havrani, ale potkali se zde i ti, kteří se mohli poznat na zvukové nahrávce z oddílovky staré přesně 40 let. Z unikátního záznamu zazněl známý hlas vůdce, který zahajoval oddílovku. Snad ani nevadilo, že chybou obsluhy techniky zaznělo známe : " Nazdar, bratři Havrani ..." dvakrát, jakoby si chtěl Havran svoje skauty užít do sytosti.

ver2.jpgMnozí pamětníci se neubránili slzám dojetí, když uslyšeli ten známý hlas, milovali svého oddílového vůdce... vždyť někteří neváhali přijet z daleka, aby si svého „Láďu“ ( oslovení „Havran“ patřilo pouze pro mimořádné události) oživili v paměti.

Na vernisáži zazněla i písnička z pera Havranova na hudbu Luby Racka st. " Po dvaceti létech", která vznikla v roce 1969 a jen náhodný snímek not a textu z vývěsky na lesní škole v Červeném Hrádku umožnil její rekonstrukci a nahrávku, která zde měla svoji světovou premiéru.

Nelehce se četlo Džonovi vyznání oddílovému pokřiku, které Havran zaznamenal do dopisu Permonovi a stařičkou nahrávku s pokřikem vystřídalo hromové krákání dnešních kluků z oddílu.
K vernisáži byla vydaná malá brožurka, dále CD na kterém jsou úryvky schůzky Havranů z června 1970 a ukázka z výtvarné tvorby a různé originální texty.

O hudební doprovod se zasloužili Mirek Pytelka hrou na housle a Milan Staško na klávesy, kteří si libovali, že se publikum hnedka „chytlo“ a společně si zazpívali oblíbené písničky Havrana.
Necelá stovka přítomných si opravdu vychutnala podvečer s Havranem.Legenda: Nejlegendárnější vůdce našeho oddílu. Havran byl jedním z prvních členů, který vstoupil do oddílu po konci 2. s.v. To on stál za obnovou oddílu v 60. a 90. letech. V 90. letech působil dokonce jako výchovný zpravodaj okresu Kolín. Láďa Kamarýt by pro Havrany i dýchal a tak není divu, že za jeho vůdcování se Havrani stali opravdovou legendou kolínského skautingu - návštěvou nás poctil i tehdejší náčelník Junáka - br. Rudolf Plajner. Tím co byl pro Pražskou Dvojku Jaroslav Foglar, tím byl pro Havrany Ladislav Kamarýt - Havran. Věnoval se také spisovatelské a památkářské činnosti - záchrana kostela v Kbelu, pořízení zvonů do chrámu sv. Bartoloměje, knihy Zmizelý Kolín aj.

Související články