Vernisáž výstavy 100 let skautingu - duben 2007

Výstava 100 let skauting.


01.04.2008 (23:08)
Tato výstavu byla organizována 1. střediskem, konkrétně klubem KD. Vernisáže se zúčastnilo přes 300 návštěvníků, mezi nimi i syn profesora A. B. Svojsíka – zakladatele skautingu v Čechách. Po slavnostním zahájení, kdy byly z věže chrámu sv. Bartoloměje vytroubeny mezinárodní skautské signály do všech světových stran a po Pérákově slavnostním projevu přišla na řadu prohlídka zvonice, vystoupení pěveckého souboru a samotná prohlídka výstavy, která sklidila velký úspěch. Klubu KD patří uznání za perfektně odvedenou práci.Pérák

Legenda: Kdo to vlastně byl Svojsík? A.B. Svojsík byl učitel tělocviku a zpěvák slavného Českého pěvěckého kvarteta. V roce 1910 se doslechl o anglickém skautingu a jako správný pedagog se rozhodl, že zajede do Anglie a se skautingem se, jakožto s metodou pro práci s dětmi a mládeží, blíže seznámí. Vrací se nadšený a rozhoduje se, že se pokusí vytvořit skauting i v Čechách. Pro svou vizi získává množství odborníků a známých osobností jako profesora T. G. Masaryka, Kramáře, Drtinu, malíře Mikuláše Alše, Aloise Jiráska a mnohé další. Spoluprácí výše vypsaných osob vzniká první česká skautská příručka Základy junáctví. V roce 1911 sestavuje Svojsík první skautský oddíl a v roce 1912 řídí první skautský tábor na našem území. Tábor měl 13 účastníků, mezi nimi byl např. Jiří Wolker, Rudolf Plajner, prof. MUDr. J. Charvát a další velké osobnosti. Svojsík vylíčil obraz tohoto tábora v brožurce Den v táboře Junáků, též začíná vydávat časopis Junák. Známý je také Skautský deník Jiřího Wolkera, kde básník popisuje své zážitky z tábora na stejném místě z roku 1916. Po neúspěšeném pokusu zařadit skauty do Sokola zakládá Svojsík 15. června 1914 samostatný skautský spolek Junák - český skaut. Skauti se pod jeho vedením zapsali do podvědomí široké veřejnosti především v roce 1918, když zapojil skauty do služeb Národního výboru tehdy vznikajícího Československa a dal vzniknout mezinárodně známé skautské poště - právě čeští skauti měli jako první skauti na světě svou vlastní poštovní známku, dnes velkou filatelistickou vzácnost. A. B. Svojsík umírá 17. září 1938 na těžký zápal plic. Rozloučit se s ním přichází 3 000 skautů.

Související články