Vůdcovský lesní kurz Ursus - letní běh - srpen 2007

Letní běh kurzu URSUS.


02.04.2008 (19:35)

Desetidenní tábor, kterého se účastnil Pérák (Havrani), Vokin a Koláček (Havráňata). Celý tábor byl vyplněn přednáškami a aktivitami od špiček českého skautingu a od profesionálních pedagogů, právníků, lékařů, ekonomů a dalších specialistů. Smršť informací, inspirace a silných „srdečních zážitků.“ Tento kurz, proslavený svou profesionalitou a přátelskou atmosférou, má připravit své frekventanty na efektivní vůdcování oddílů, má jim ukázat jejich hranice a naučit je rozpoznávat specifické potřeby dětí. Ale i smysl v řízení svého vlastního života, v dalším celoživotním vzdělávání apod. Činovníci našeho střediska jako první složili zápočty, opravňující je přistoupit k samotným vůdcovským zkouškám. Navíc si již zde splnili zkoušku z Historie a metodiky skautingu, z Písemné práce a Rétoriky.


Společná fotka frekventantů a instruktorůSpolečná fotka frekventantů a instruktorůPérák

Legenda: Ursus je jeden z nejlepších vůdcovských kurzů v České republice, což dokládá i jeho více než 10-letá tradice. Instruktory URSU jsou špičky ve svých oborech a z velké části ti, kteří tvoří současnou podobu Junáka jako např. Ondřej Kupka - Dick. Každý vůdcovský kurz má připravit absolventa teoreticky i prakticky k vedení oddílu - absolvent se naučí základům práva, psychologie, pedagogiky, metodiky, první pomoci a všeho, co by mohl během svého působení potřebovat. Na URSU získáte ještě něco navíc - získáte přátele na celý život, podíváte se až na dno své duše a odhalíte v sobě věci o kterých nemáte ani tušení - najdete zde samou podstatu skautingu. Každého absolveta URSU poznáte podle jedinečného šedého šátku se žlutým lemem, u nás ve středisku ho můžete vidět na Pérákovy, Vokinovy a Koláčkovy.

Související články