Vernisáž Skautského betlému - prosinec 2007

Havrani po několika desetiletích obnovily tradici vlastního betlému.


03.04.2008 (14:30)
Fotografie z vernisáže najdete pod tímto odkazem:
Vernisáž betlému - prosinec 2007

Stránky Jiřího Vančury najdete na:
Stránky Jiřího Vančury

faux sac de luxe


Slavnostní vernisáže střediskového Betléma, který byl vystaven ve Zlatnictví Jan Hora a který shlédli stovky obyvatel Kolína, se zúčastnil i jeho tvůrce – grafik a ilustrátor Jiří Vančura.

Střediskový betlémStřediskový betlém
Pérák

Legenda: Tradice betlému:

Havrani měli každoročně svůj odddílový betlém, kde byli zobrozováni členi oddílu, kteří se spěchají poklonit Ježíškovi v jesličkách. Tvůrcem těchto betlémů byl dřívější vůdce oddílu Ladislav Kamarýt - Havran. Tradice betlémů zanikla v druhé polovině 90. let po Havranově smrti.

Jiří Vančura:

Jiří Vančura (1944) pochází z Prahy. Nyní žije a pracuje v Kolíně. Ilustroval řadu dětských knížek, spolupracuje s regionálními nakladatelstvími a přispívá do periodických tiskovin převážně svými kresbami a grafikou. Zabývá se i komerční a užitou grafikou. Své prace vystavoval převážně v České republice. Tvoří klasickým způsobem — kresbou perem či fixem, práci přenese do PC a dále zpracuje a koloruje. Pro potěšení své a svých přátel vydává nepravidelně pohlednice a drobnou grafiku. Od roku 2007 je dalo by se říci dvorním malířem našeho oddílu - z jeho pera vzešlo mnoho, pro Havrany už charakteristických krebeb, mimo jiné je i autorem grafiky tohoto webu.

Související články