Betlémské světlo - IX. ročník - prosinec 2007

Roznášení Betlémského světla.


03.04.2008 (15:02)
Fotografie z této akce najdete pod tímto odkazem:
Betlémské světlo - IX. ročník - prosinec 2007

Havrani na ČT1 a ČT 24:
Havrani na ČT 1 a ČT 24 - Betlémák
Havrani se opět vydali na pouť po kolínských domácnostech s Betlémským plamínkem. Letos měli i tu čest, donést světlo na ranní bohoslužbu do kolínského kláštera a předat Betlémské světlo panu starostovi Jiřímu Buřičovi, to vše za asistence kamer České televize.

SvětlonošiSvětlonoši
Pérák

Legenda: Betlémské světlo je plamínek, který skauti rozvážejí do celého světa přímo ze slavnostní mše z Betléma. Plamínek si za 16 let, co se rozváží, našel cestu na všechny kontinenty s vyjímkou Antarktidy a stejně jako skauting i on překonal veškeré pomyslné hranice. Betlémské světlo je plaménkem bratrství, přátelství a naděje a také jedním z novodobých symbolů skautingu. 1. středisko rozváží Betlémské světlo již 9 let.

Související články