Jeden svět - speciální projekce pro skauty - březen 2008

Havrani se vydali do Prahy, aby shlédi filmy se sociální tematikou.


03.04.2008 (16:29)
Fotografie z akce najdete na:
Jeden svět 2008
Filmový festival Jeden svět připravil speciálně pro skauty "lehce stravitelné" filmy s tematikou lidských práv:

Pipaluk / Jan van den Berg / Nizozemsko / 2007/ 14 min.
„Naše městečko Uummannaq je nejkrásnější místo na světě. Nedokážu si představit, že bych žila někde jinde,“ říká Pipaluk své kamarádce Sáře při pohledu na zasněžené okolní pláně na jihu Grónska. Její obavy o budoucnost rodného města jsou bohužel zcela na místě. Mořské proudy a vítr zanášejí do těchto míst stále více zplodin z Evropy, Asie i z USA. Následkem oteplování je místní zátoka částečně rozmrzlá, takže už se přes ni nedostanou rybáři se psími spřeženími a ani Pipaluk se Sárou se nemohou navštěvovat tak jako dřív. Kvůli horšícím se životním podmínkám řada obyvatel tento, na první pohled zcela nedotčený, kout světa raději opouští, a vesnice se vylidňují. Vizuálně podmanivý snímek je varováním před nevratnými změnami způsobenými oteplováním a znečišťováním naší planety.

Žirafa v nesnázích / Pascale Hecquet / Belgie, Francie / 2007 /12 min.
Jednoho dne Žirafa zjistí, že jí místní samovládce odpojil vodu. Jakmile se vzepře jeho nespravedlivému činu, je ze své domoviny vyhoštěna. Život v nové zemi, jejímiž obyvateli jsou výhradně psi, ale pro ni není jednoduchý. Po nekonečném čekání na podání žádosti o azyl ji v novém podnájmu vítají pouze podezřívavé pohledy nevrlé paní domácí. Když ji navíc druhý den pro její cizí původ odmítají replicas de relojes v jedné práci za druhou, začne Žirafa propadat zoufalství. Až když pozná přátelského psího zahradníka, svitne jí na lepší časy. Při úpravě stromů a živých plotů se totiž její dlouhý krk náramně hodí. K tomu, aby mohla být šťastná, jí však chybí oficiální povolení, že může v nové zemi zůstat… Hravý animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý uprchlík, Žirafu nevyjímaje.

Ayla / Wilma Lighthart / Nizozemsko / 2005/ 15 min.
Když se jedenáctiletá Ayla rozhodne zajet si na kole se svými sourozenci k mořskému pobřeží, drží se od vody v uctivé vzdálenosti. Stále ji totiž trápí trauma, které prožila o Vánocích roku 2004 na Srí Lance. Z poklidné rodinné dovolené se stala vinou tsunami noční můra. Zatímco jejím sourozencům a rodičům se podařilo utéct, Aylu vlna spláchla. Kdyby ji na poslední chvíli nevytáhl z vody místní prodavač ovoce Kalu, utopila by se. Po návratu domů do Nizozemska nemohla dlouho spát a ještě dnes je pro ni snazší svůj zážitek namalovat než o něm vyprávět. Právě malování a milující rodina jí nejvíce pomáhají definitivně se svého strachu zbavit.


Na Staroměstském náměstíNa Staroměstském náměstí
Pérák

Legenda: * V současnosti je Jeden svět jedním z nejvýznamnějších festivalů věnovaných problematice lidských práv v Evropě a patří mezi zakládající členy Asociace lidskoprávních festivalů, která sdružuje 17 festivalů z celého světa.
* Jeden svět pomáhá přinést komplexnější a vyváženější informace a nabízí možnost hlubšího pochopení souvislostí a důležitých zahraničně-politických a společenských témat.
* Jeden svět přispívá k veřejné diskusi o roli, kterou má a může mít český občan a český stát v globálně propojeném světě a v zemi, ve které žije.
* A především, Jeden svět je schopen směrem k veřejnosti přesvědčivě komunikovat, proč se má Česká republika zasazovat za prosazovaní demokracie a bezpečnosti ve světě.
* Jeden svět oslovuje především mladé lidi, studenty, středoškoláky a prostřednictvím filmů se jim snaží představit soubor hodnot, na kterých je postavena svobodná a demokratická společnost.
* Festival inspiruje a posiluje ty, kteří věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu.
* V rámci Jednoho světa je udělována dosud jediná česka mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini.
* V programu festivalu jsou zahrnuty jak nejvýraznější kvalitní dokumenty, které byly za uplynulý rok natočeny a získávají ceny na nejvýznamnějších světových festivalech, tak investigativní a aktivistické filmy, které upozorňují na závažné problémy a porušování lidských práv.
* Jeden svět je výrazné diskusní fórum. V rámci doprovodných akcí se v Praze i v regionech konají desítky diskusí na nejrůznější zahraničně-politická, lidskoprávní, občansko-společenská a ekologická témata.
* Jeden svět je i vzdělávací platforma. Představení festivalu navštěvují tisíce žáků a studentů základních a středních škol v Praze i v regionech. Po každém promítání následuje debata. Účast na Jednom světě mladým lidem zpestřuje vnímání světa, zasazuje události do širších souvislostí, nabourává předsudky a učí diváky artikulovat vlastní názor v otevřené diskusi.
* V rámci projektu Jeden svět na školách vznikají tématické soubory dokumentárních filmů, dalších audiovizuálních prostředků. K nim jsou připraveny další doprovodné a didaktické materiály, které pomáhají pedagogům začlenit vzdělávání o lidských právech a další témata do výuky.
* V současné době více než 2 300 škol využívá ve výuce dokumentární filmy poskytnuté v rámci projektu (Dokumentární filmy o československých dějinách, o drogách apod.) Příznivé ohlasy ze strany studentů, pedagogů i odborníků potvrzují mimořádný potenciál dokumentárního filmu při vzdělávání mladých lidí.
* Festival je bezprostředním iniciátorem vzniku dobrovolných volnočasových aktivit studentských filmových klubů na školách, které používají dokumenty z rozsáhlého archivu Jednoho světa. Studentští organizátoři pořádají kromě projekcí pro své spolužáky také promítání v zařízeních pro mladé lidi s omezenými příležitostmi.
* Jeden svět je celoroční instituce, která se kromě vzdělávacích projektů a dalších zmíněných aktivit věnuje také propagaci dokumentárního filmu, např. spoluprací s Českou televizí nebo v podobě Dokumentárních pondělků v kině Světozor.
* V posledních letech Jeden svět rozšířil i do mnoha menších lidskoprávně orientovaných festivalů ve střední, jižní a východní Evropě.

Související články