Výprava s Indiana Jonesem - září 2008

Vydali jsme se na archeologické vykopávky poblíž Kolína.


19.09.2008 (18:25)
Výprava s Indiana Jonesem byla první z tématických dobrodružných výprav nachystaných pro letošní skautský rok. Při stavbě obchvatu města Kolína byla poblíž Lučebních závodů objevena archeologická naleziště obsahující artefekty z dob Neolitu až Ranné doby bronzové.

Náš Pip :-)Náš Pip :-)Nález hrobuNález hrobuPapouch zatím našel jen kosti a mušle - náramek teprve najde...Papouch zatím našel jen kosti a mušle - náramek teprve najde...Díky Dr. Sedláčkovi nám bylo umožněno navštívit je a v již vykopané zemině si najít na památku hliněný střep či lidskou kost. Ale kdepak kosti či střepy, to pan doktor neznal Havrany. Netrvalo dlouho a Papouch nalezl v jedné haldě bronzový náramek starý mezi 3 500 - 4 000 lety.

Naši nováčci: Vítek, Honza, VojtaNaši nováčci: Vítek, Honza, VojtaNaši nováčci: Pip a DetektorNaši nováčci: Pip a DetektorTato výprava byla také první akcí našich nováčků: Detektora, Pipa, Honzy, Vítka a Vojty.

Dr. Jana Maříková - Kubková a Pan Dr. SedláčekDr. Jana Maříková - Kubková a Pan Dr. Sedláček

Děkujeme Dr. Sedláčkovi a paní Dr. Janě Maříkové - Kubkové za zprostředkování výletu do tisíce let staré minulosti.Pérák

Legenda: Současný průzkum před zahájením stavby obchvatu Kolína je největší archeologickou akcí v dějinách Archeologického ústavu (AV ČR).

Nálezy, které jsme si odnesli domů patří do těchto období:

* Mladší doba kamenná
o Neolit (cca do 5200 př. n. l.)
o Eneolit (chalkolit, doba měděná, na Předním východě cca do 3500 př. n. l.)

* Doba bronzová (cca do 750 př. n. l.)

o Starší doba bronzová (cca do 1550 př. n. l.)


Související články