7. skautský oddíl Havrani - Kolín


 


 
 
 


Článek
Betlémské světlo - X. ročník - prosinec 2008

Havrani se již podesáté stali posly naděje, lásky a míru, posly Betlémského světla. V roce 2008 pojali akci opravdu ve velkém.


02.01.2009 (17:35)

Krteček s Betlémským světlemKrteček s Betlémským světlem


20. 12. 2008 přijelo BS na kolínské nádraží, kde ho Havrani s několika destíkami skautů z okresu přivítali a převzali. Určitě nemusím zdůrazňovat, že Havrani byli u všeho první. Světlo bylo poté převezeno na kolínskou faru a do Zlatnictví Jan Hora, kde bylo uschováno a udržováno.

22. 12. 2008 objížděl vůdce střediska Kocour spolu s Pérákem a Červenáčkem významné instituce na Kolínsku - městskou a státní policii, řadu obchodů, domov důchodců, dětskou chirurgii v kolínské nemocnici, městský úřad apod. Vyvrcholením celého dne bylo předání Betlémského světla starostovi města Jiřímu Buřičovi, to vše za asistence kolínského tisku.

U Johna doma na kremroli :-)U Johna doma na kremroli :-)


23. 12. 2008 Havrani roznášeli Betlémské světlo po více než čtyřiceti kolínských domácnostech. Na závěr dne bylo světlo naděje, víry a lásky přineseno na slavnostní večerní mši do kolínského kláštera, kde ho Krteček předal otci Bulínovi.

Červenáček v televiziČervenáček v televizi


A právě otec Bulín předal před kamerami České televize Kocourovi, Červenáčkovi a Pérákovi bronzovou medaili Lilie Betlémského světla za dlouholetý přínos v tradici BS v Čechách, které jim udělilo brněnského středisko Řehoře Mendla, které Betlémské světlo v České republice pořádá.

Pérák

Legenda: Betlémské světlo je plamínek, který skauti rozvážejí do celého světa přímo ze slavnostní mše z Betléma. Plamínek si za 17 let, co se rozváží, našel cestu na všechny kontinenty s vyjímkou Antarktidy a stejně jako skauting i on překonal veškeré pomyslné hranice. Betlémské světlo je plaménkem bratrství, přátelství a naděje a také jedním z novodobých symbolů skautingu. 1. středisko rozváží Betlémské světlo již 10 let.

Související články