7. skautský oddíl Havrani - Kolín


 


 
 
 


Článek
Setkání vůdců kolínského okresu - výměna zkušeností - březen 2012

Setkání vůdců středisek, oddílů a dalších aktivních činovníků kolínského okresu ve formě výměny zkušeností.


18.03.2012 (14:34)


Z akce...Z akce...


Za naše středisko se na této dvoudenní akci průběžně vystřídali John, Mirek, Důlek, Koláček a Kristýna. Akce probíhala v duchu příjemného posezení, vzájemných debat a výměny názorů. Jednu z diskusí moderoval například i bratr Špalek - vůdce lesní školy Gemini.

Zástupci Havranů - Mirek a DůlekZástupci Havranů - Mirek a Důlek


Hlavní probíraná témata víkendu: duchovní rozměr skautingu, skautská personalistika, klubovny a základny, roveři ve středisku.

DiskuseDiskuse


Tématické bloky vystřídaly i drobné debaty mezi jednotlivými účastníky a samozřejmě pauzy na jídlo. Na závěr akce dorazil i vůdce Středočeského kraje - bratr Šnek, který spolu s Korádem, vůdcem okresu Kolín, předal vyznamenání Medaile „Kraje modrých řek“ několika bratřím za jejich aktivitu při pořádání XIII. Valného sněmu Junáka v Kolíně.

Předávání vyznamenáníPředávání vyznamenání


Celkový počet účastníků i s pořadateli se pohyboval průběžně mezi 15 - 20 osobami.
Důlek

Legenda: Jednalo se volné pokračování akce Setkání činovníků kolínského okresu z května 2009, kdy byla cílem akce nikoliv výměna zkušeností, ale vzájemné seznámení.

Související články