7. skautský oddíl Havrani - Kolín


 


 
 
 


Článek
Havrani a Havráňata na Vysokou - březen 2008

Havrani a Havráňata se vydali na společnou výpravu na zříceninu a rozhlednu Vysokou.


03.04.2008 (16:47)


Havrani a Havráňata se společně vydali dobýt zříceninu a rozhlednu na Vysoké, ale k ní vedla dlouhá cesta. Nejprve nás čekala zběsilá řidička autobusu Ludmila, které vadilo, když někdo nahlas dýchal a pak zastávka a procházka v Kutné Hoře.


Společná fotka ve Vlašském dvořeSpolečná fotka ve Vlašském dvořePak rychle zpátky do autobusu, směr Suchdol a hajdy nahoru na Vysokou. Cestou se nás zmocnila pottermánie a tak jsme byli svědky kouzelnického souboje Godrika Debelvíra a Salazara Zmijozelí.


Čarodějnická fotkaČarodějnická fotkaPo vyšplhání nahoru na kopec jsme propátrali zříceninu kláštera Vysoká a vydali jsme se dobývat pro změnu rozhlednu- 144 schodů nás dělilo od vrcholu, ale Havranům a Havráňatům se závratí to muselo připadat minimálně jako 144 000 schodů. Každý vylezl kam mohl a pak hurá dolů na soutěž připravenou Mirkem a Honzou.


Mirek a B-Bob na rozhledněMirek a B-Bob na rozhledněSoutěž se skládala z dovednosti práce s mapou, zeměpisných znalostí, rychlých nohou a schopnosti ve zlomce vteřiny vypočítat takové příklady jako 5-2. A že to některým vedoucím dalo zabrat! Po soutěži každý podle své chuti svačil, odpočíval či hrál na zajíce. Den se chýlil ke konci a stejně tak i naše výprava, sešli jsme tedy do Miskovic, na druhý pokus nasedli na autobus (první nevyšel a autobus nám ujel) a vraceli jsem se do Kolína, naštěstí už ne s Ludmilou...
Třikrát sláva Mirkovi a Honzovi za super výpravu.
Pérák

Legenda: Jak došlo k postavení kaple, kterou navštívil i pruský král Bedřich ? Díky karetní vášni...

Roku 1695 dlel František Antonín Špork na léčení v Karlových Varech. Zde se seznámil s Kurfirstem Saským, pokoruním králem galským, Fidrichem Augustem, na němž vyhrál 1400 dukátů – v ceně 5600 zlatých. Jeho zbožná mysl určila hned získané peníze věnovati účelu náboženskému. Rozhodl se pro stavbu na nejvyšším bodě svého panství, na vrchu Vysoké.

Byla postavena kaple (1695-1697, v roce 1695 se stavělo deset neděl, 1696 dvacet osm a v roce 1697 deset neděl). Podle plánu neznámého italského stavitele. Kaple byla jednoposchoďová, nazvaná „Belveder“, vrch sám zván od té doby Svatojánským. Dne 24.6.1697 stavba slavnostně vysvěcena. Obřad vykonal kanovník a prelát při chrámu sv. Víta, Tobiáš Jan Becker. Sešlo se nejen mnoho šlechty, ale i téměř 20.000 lidu prostého. Ze vzácných hostů to byl: Hrabě Wrbna, hrabě Thun-Hehenstein, hrabě Romed, hrabě Halleweil, hrabě Trautmansdorf, svobodný pán z Gelenů, svob. pán Popovský, svob. pán Beneda, hraběnka Pottingová a Königsecková a jiní. Pro občerstvení poutníků zřízena kašna o obsahu 100 věder, do níž místo vody teklo víno. K pohoštění poutníků kromě 2 jelenů a jitrnic byl upečen celý vůl, vyšpikovaný kachnami, husami a koroptvemi, dále 5 tisíc bochníků pšeničného chleba a tisíc bochníků kukuřičných a 60 sudů piva. Víno zvláštní lžicí rozdával sám hrabě Špork a hrabě Wrbna. Mezi poutníky 7.000 džbánků se znakem Šporkovským. Tito přicházeli severním vchodem a po naplnění džbánků vycházeli jižní chodbou ven. Zde obdrželi chléb a medaili, chudým dostalo se též peněžní podpory. Panstvo (asi 50 lidí) hodovalo v 1. patře v sále nad kaplí. Po dobu slavnosti bylo neustále střílono z hmoždířů. Z večera byl zapálen velký ohňostroj, byly vypáleny rakety, při čemž se mnoho koní splašilo. Vážnější neštěstí se však nestalo. Rakety utvořily v oblacích znak a nápis „Vivat Joanes Comes de Wrbna“. Hosté se pak rozjížděli. Cesta do zámku roztěžského (lemována lipovými alejemi) byla osvětlena 200 hořícími hranicemi. Na upomínku svěcení této kaple byla ražena v Augsburku malá medaile (1000 kusů) ze stříbra a cínu. Na líci je znázorněna kaple na výšině, kolem níž se vinou cesty a záhony. Ze třístran přicházejí poutníci. Nápis zní: „Tres sanctam triadem“. Na rubu jest zobrazen křest Kristův a v oblacích sv. Trojice. Nápis: „Venerentur mare Joanis“. Na okraji je vyraženo: Fundavit Franc. Anto. S. R. J. Comes de Spork A. 1697. Též byly rozdávány knížky s litaniemi k sv. Janu, tištěné prý v Kutné Hoře. Pobožnosti a hodování trvalo až do neděle.

Související články