7. skautský oddíl Havrani - Kolín


 


 
 
 


2006/2007
Reportáže za SKAUTSKÝ ROK 2006/2007 (září 2006 - srpen 2007)
iwc replica


02.04.2008 (19:35)
Ilustrační foto [urus-logo.gif]

Vůdcovský lesní kurz Ursus - letní běh - srpen 2007

Letní běh kurzu URSUS. - Desetidenní tábor, kterého se účastnil Pérák (Havrani), Vokin a Koláček (Havráňata). Celý tábor byl vyplněn přednáškami a aktivitami od špiček českého skautingu a od profesionálních pedagogů, právníků, lékařů, ekonomů a dalších specialistů. Smršť informací, inspirace a silných „srdečních zážitků.“ Tento kurz, proslavený svou profesionalitou a přátelskou atmosférou, má připravit své frekventanty na efektivní vůdcování oddílů, má jim ukázat jejich ... »»»


02.04.2008 (18:00)
Ilustrační foto [logo-jam.jpg]

21. Světové Jamboree ve Spojeném království - 21st World scout Jamboree in the United Kingdom - srpen 2007

Havrani se zúčastnili největší skatuské akce na světě, legendárního Jamboree. - Naše cesta na Jamboree začala v okamžiku, kdy se na webových stránkách českého kontingentu objevila možnost navštívit Jamboree v rámci Day Visitors - tzn. bez nutnosti být členem oficiální národní výpravy. Během několika minut jsme se rozhodli že pojedeme. Objednali jsme si lístky, jízdenky na autobus a byli jsme připraveni zcela naslepo vyrazit do Londýna a následně se nějak dostat až do Hylands park, kde Jamboree probíhalo. Původně jsme byli po... »»»


02.04.2008 (13:54)
Ilustrační foto [usvit-titluka.jpg]

Skautský úsvit - Scout's Sunrise - 1. srpna 2007

Dne 1. srpna 2007 v 8:00 SEČ vstoupil skauting do druhého století své existence a my byly u toho. - Havrani se vydali oslavit nové skautské století na vrch Bedřichov. Na Bedřichov jsme přijeli o den dříve, tedy 30.8.2007 a strávili jsme zde krásný den spolu s pozvanými Českobrodskými skauty. Po večerním divadelním představení od Číra a Tryskáče a po večeři v podobě opečených buřtů jsme v úžasné atmosféře shlédli video 100 let skautingu a tento den také naposledy ve starém století zaburácel Havraní pokřik. Ráno byli činovníci již v 5 hodin ráno ... »»»


02.04.2008 (11:55)
Ilustrační foto [titulka-tabor.jpg]

1. tábor - červenec 2007

1. tábor současných Havranů. - První tábor současných Havranů. Výzva pro obě družiny i pro činovníky. Přes nepřízeň počasí a „ranec smůly“, který nám byl na letošní tábor přidělen si myslím, že se tábor nakonec povedl a stal se nezapomenutelným 1. táborem každého golden goose stardan z Havranů. Bodování i dlouhodobku Excalibur vyhrála družina Kamzíků s rádcem Mariánem v čele. Držitelem divadelního kladiva pro rok 2007 se stal Bobr za roli Bobra z OBI - touto rolí také získal s... »»»


02.04.2008 (11:40)
Ilustrační foto [titulka-parnik.jpg]

Plavba parníkem - červen 2007

Celé středisko se sešlo na parníku Kolinea. - Celé středisko se sešlo na parníku Kolinea a podniklo dobrodružnou plavbu po Labi. Popovídat si mezi sebou mohli jak děti z různých oddílů střediska, tak i vedoucí s rodiči a příbuznými dětí, protože ti byli samozřejmě pozváni také. Šlo o poslední výpravu před táborem a o zakončení našeho prvního skautského roku.... »»»


02.04.2008 (11:27)
Ilustrační foto [bitva.jpg]

250. výročí bitvy u Kolína - červen 2007

Havrani se nechali najmout do Rakouské armády. - Tentokráte se Havrani vydali na výpravu do roku 1757. Navštívili jsme proslavenou bitvu u Kolína. Shlédli jsme průvod všech vojsk, které se bitev účastnili, seznámili jsme se s koníkem německého vojáka a nakonec jsme se sami stali vojáky armády Marie Terezie. Každý z nás obdržel verbířský glejt a svůj první žold. Bitvu jsme nakonec slavně vyhráli.... »»»


02.04.2008 (11:21)
Ilustrační foto [titulka-kmoch.jpg]

Kmochův Kolín - červen 2007

Havrani byli součástí Kmochova průvodu. - Havrani se společně s Havráňaty zúčastnili tradičního pochodu na Kmochově Kolíně.... »»»


02.04.2008 (11:10)
Ilustrační foto [slatinany.jpg]

Výprava do Slaťiňan - červen 2007

Další z výprav s Johnem, tentokráte do hřebčína do Slaťiňan. - Druhá z výprav pořádaná Johnem. Tentokráte jsme se šli podívat k Horům na chatu, na hřebčín, kančí oboru apod. John zde získal svou novou přezdívku : Johník – Čuník.... »»»


02.04.2008 (10:43)
Ilustrační foto [titulka-udoli.jpg]

Zelené údolí: S legendární 7 v letopočtu - II. ročník - červen 2007

Havrani všech generací se opět setkali na starodávném tábořišti v Zeleném údolí. - Druhý ročník setkání Havranů a Havráňat všech generací v Zeleném Údolí. První vícedenní výprava Havranů proslavená brozením se přes říčky a také tím, že zde mnoho Havranů splnilo svou Nováčkovskou zkoušku. Spousta z nás také spala poprvé v životě pod stanem. V Zeleném údolí složil po téměř 40 letech čekání svůj skautský slib jeden z Havranů z éry 1968 – 1979, br. Heřman.... »»»


02.04.2008 (10:35)
Ilustrační foto [vystava.jpg]

Všeobecná kolínská výstava- květen 2007

Skauti vystavovali fotografie ze Slavnosti skautských šátků. - V Kulturním domě v Kolíně probíhala všeobecná výstava významných firem Kolínska. Mohli jste na ní spatřit i fotky 1. střediska ze Slavnosti skautských šátků v Praze.... »»»


02.04.2008 (10:18)
Ilustrační foto [obrok-logo.jpg]

ObRok - IV. ročník - květen 2007

Celonárodní setkání roverů a rangers ČR. - Naše roverská družina samozřejmě nemohla chybět na největší roverské akci roku. Přes deštivé počasí na nás čekal velmi pestrý program - ukázky kapuery, přednášky, služba společnosti, velké roverské hry a především velkolepá oslava nového století. V propagačním videu ObRoku byly k našemu překvapení použity Havraní materiály z roku 1968.... »»»


02.04.2008 (10:05)
Ilustrační foto [lichnice.jpg]

Výprava na Lichnici - květen 2007

Havrani a Havráňata se vydali na Lichnici. - Výprava na zříceninu hradu Lichnice pořádaná Johnem a pí Horovou. Na výpravě jim pomáhal dřívější člen Havranů Jezevec. Zde opět došlo k slavné Trojské válce mezi Havrany na jedné straně a Havráňaty na straně druhé. Vše skončilo remízou a bez ztrát na životech, k nesmírné úlevě vedoucích.... »»»


02.04.2008 (09:54)
Ilustrační foto [logo-ursus.gif]

Vůdcovský lesní kurz URSUS - jarní seznamovací víkend -duben 2007

Úvodní část kurzu URSUS. - Úvodní část vůdcovského lesního kurzu URSUS proběhla na skautské základně nedaleko Pardubic. Kurzu se za Havrany zúčastnil Pérák a za Havráňata Koláček a Vokin. Na tomto víkendu šlo především o seznámení účastníků mezi sebou a o seznámení se s instruktorským sborem.... »»»


01.04.2008 (23:08)
Ilustrační foto [100ka.jpg]

Vernisáž výstavy 100 let skautingu - duben 2007

Výstava 100 let skauting. - Tato výstavu byla organizována 1. střediskem, konkrétně klubem KD. Vernisáže se zúčastnilo přes 300 návštěvníků, mezi nimi i syn profesora A. B. Svojsíka – zakladatele skautingu v Čechách. Po slavnostním zahájení, kdy byly z věže chrámu sv. Bartoloměje vytroubeny mezinárodní skautské signály do všech světových stran a po Pérákově slavnostním projevu přišla na řadu prohlídka zvonice, vystoupení pěveckého souboru a samotná prohlídka výstavy, která ... »»»


31.03.2008 (23:23)
Ilustrační foto [titulka-satek.jpg]

Slavnost skautských šátků v Praze - duben 2007

Celonárodní vyvrcholení oslav 100 let skautingu. - České vyvrcholení oslav 100letí skautingu. Do Prahy se sjelo asi 11 000 skautů a Havrani byli mezi nimi. Reprezentovali jsme skauty Nového Zélandu. S našimi rolex replica originálními vlajkami Nového Zélandu co nám poslali Novozélandští skauti a naši novou oddílovou vlajkou jsme rozhodně na Staroměstském náměstí ani v ZOO nezapadli, což dokazuje i naše účast v televizní reportáži na ČT1. Byla to úžasná akce - ochutnávky tradičních jídel i aktivit... »»»


31.03.2008 (20:09)
Ilustrační foto [grilovani.jpg]

Setkání rodičů, činovníků a přátel střediska na Veletově - II. ročník - duben 2007

Vedoucí se již podruhé setkali s rodičemi dětí při grilování na střediskové základně ve Veletově. - Již druhý ročník našeho setkávání na střediskové chatě ve Veletově. Na rozdíl od 1. ročníku, kdy byly oddíly ještě v plenkách, se zde letos sešla téměř stovka účastníků. Společně jsme strávili několik pěkných hodin plných skvělého jídla z Hykšákovy kuchyně, setkávání se a předávání informací. Na této akci se k nám přidali Vítek a Šroubek. Právě oni dva byli ti skauti, jejichž příchodem k Havranům 1. středisko dosáhlo a pokořilo bájnou stovku lidí... »»»


31.03.2008 (19:56)
Ilustrační foto [bonsai.jpg]

Sázení stromků - duben 2007

Havrani a Havráńata se vydali udělat něco pro přírodu. - Na této výpravě, kterou zorganizovali Bínovi, se Havrani a Havráňata zasloužili o výsadek nových stromků v okolí Štítar.... »»»


31.03.2008 (19:27)
Ilustrační foto [cekatelsky-odznak.jpg]

Kolínský Čekatelský kurz - duben 2007

Čekatelský kurz, kde si Červenáček složil svou čekatelskou zkoušku. - Čekatelský kurz zakončený čekatelskou zkouškou se odehrával během dvou víkendů ve Stříbrné Skalici a v Kouřimi. Jednalo se o první pokus o opravdu kvalitní čekatelský kurz na Kolínsku od obnovy Junáka v Kolíně v roce 1990. Akce se setkala halpoja laukkuja s obrovským úspěchem, atmosféra byla skvělá a až na malé výjimky všichni absolventi kurzu složili čekatelskou zkoušku - zkoušku opravňující ke spoluvedení skautského oddílu. Havrani se kurzu zúč... »»»


31.03.2008 (18:49)
Ilustrační foto [vystava.jpg]

Vernisáž výstavy fotek skautských autorů – Skautské století - duben 2007

Havrani byli spolupořadateli skautské výstavy v Městském divadle v Kolíně - Výstava pořádaná 9. přístavem a našim oddílem se odehrávala v Městském divadle v Kolíně. Mohli jste zde vidět fotografie z roverských aktivit našeho oddílu. Jak vernisáž, tak výstava měla velký ohlas, děkuji všem, co se na ní jakoukoliv měrou podíleli. Za náš oddíl výstavu organizoval Michal Peroutka a Ing. Jan Hora. Zvláštní poděkování patří skupině NEPANTO za perfektní vystoupení. Fotografie na výstavu za náš oddíl poskytli: Milan Kolek (Důlek)... »»»


31.03.2008 (18:31)
Ilustrační foto [titulka-akademie.jpg]

Skautská akademie - duben 2007

Skautská akademii u příležitosti oslav století skautingu patřila jen nám... - Skautská akademie pořádaná při příležitosti 100letí světového skautingu. Naše středisko si dokonale získalo návštěvníky akademie sérií scének cosplay z Včelích medvídků zinscenované Surikatami, Havráňěcí a Oldskou kapelou, předávání fiktivní filmové ceny Bobr od Stromečku a Havraním Novozélandským válečným tancem Haka – Ka Mate! Ka Ora! Gratuluji chlapcům k perfektně odvedenému vystoupení. Děkuji i rodičům, že se na nás přišli podívat.... »»»V rubrice (a jejích podrubrikách) nalezeno článků: 39
Zobrazit << >> (z 2 stránek)