7. skautský oddíl Havrani - Kolín


 


 
 
 


Nováček
Jak fungujeme?Pro zájemce o vstup do Havranů jsme připravili tyto stránky, které by Vás měly detailně informovat o tom, jak to v Havranech chodí, jak vypadá vstup do oddílu a co vlastně vůbec Havrani svým členům nabízí.


ODDÍL JE OTEVŘEN PRO NOVÉ ČLENY. POKUD MÁTE ZÁJEM, NEVÁHEJTE, PŘIJĎTE V DEN SCHŮZEK, NEBO NAPIŠTE VŮDCI ODDÍLU, KTERÝ VÁM ZODPOVÍ VEŠKERÉ DOTAZY.

SchůzkySchůzky dělíme na dva typy:

1) oddílové schůzky

Při oddílových schůzkách - oddílovkách - se schází celý oddíl první pátek v měsíci v kolínské okresní klubovně Junáka v Kouřimské ulici, tzv. Skipsu (viz kontakty). Vzhledem k tomu, že se jedná o schůzku svým způsobem slavnostní, schází se oddíl v kroji. Oddílovky jsou tematicky nebo soutěžně zaměřené a od daného tématu se odvíjí i program. V minulých letech byla témata oddílovek inspirována deseti body skautského zákona, anebo běžným životem (péče o svůj zevnějšek, cestování,...) a snažíme se občas i někam vyrazit (návštěva v klubovně skupiny historického šermu Pánů z Kolína). Pokud je program v klubovně, je prokládán drobnými hrami, kytarou nebo mezidružinovým závodem, soutěží. Program vedou činovníci (tj. vedoucí).

poznámka: Pokud se oddílová schůzka z kteréhokoli důvodu nekoná první pátek v měsíci (prázdniny, státní svátek, technické důvody), přechází konání automaticky na pátek další. Každý měsíc musí být oddílová schůzka!

2) družinové schůzky

Družinové schůzky se konají každý týden v ten den, kdy má která družina stanoven termín schůzky (opět viz kontakty). V tomto případě se jedná o běžnou činnost, proto je žádoucí, aby kluci chodili do klubovny nejlépe v tom, co není škoda si umazat, nebo ve sportovním. Náplní schůzek jsou drobné i větší hry, sport, rukodělky, odborné instruktáže, plněním stezky - tj. notýsek s úkoly, prostřednictvím nichž se každý rozvíjí a posouvá svou osobnost dále - a prostorem pro povídáním si s kluky z družiny, nebo hrou na kytaru. Program družinových schůzek si řídí rádcové a podrádcové družin, většinou nejstarší kluci v družině ve věku 14 - 16 let. Na schůzce je vždy přítomen činovník starší 18 let, který dohlíží na družiny, leckdy vede odbornou instruktáž nebo s kluky plní stezku. Program připravovaný rádci je vždy konzultován a schvalován činovníky oddílu starších 18 let.

poznámka: Povinným vybavením na schůzce je 7 věcí: tužka, blok, zápisník, KPZ, uzlovačka, šátek, stezka (včetně odborek). Pokud jsou Vám mnohé věci neznámé, neděste se, prosím, vše Vám bude vysvětleno a na pořízení věcí Vám bude poskytnut dostatečně dlouhý čas.

VýpravyStejně jako schůzky dělíme výpravy na:

1) oddílové výpravy

Na oddílových akcích se schází celý oddíl. Řadí se do nich vícedenní výpravy, o Vánocích roznášení Betlémského světla, oddílové hory, střediskové akce - Grilování s rodiči pořádané každoročně v dubnu či květnu - deskovky, sportovní výpravy, rukodělky nebo Svojsíkův závod - závod pro skauty pořádaný každé dva roky (příští bude roku 2015). Čas od času Havrani také vyrazí za hranice, havraní vlajka vlála už v Anglii, Skotsku, Francii, Švýcarsku, Rakousku, Německu, Švédsku, Itálii, Vatikánu a Slovensku. Frekvence oddílových výprav je zhruba jedna za měsíc.

2) družinové výpravy

Družinové výpravy probíhají jednou za půl roku a účastní se jich výhradně členi dané družiny a činovník straší 18 let. Cíl a program výpravy řídí buď činovník, anebo rádce družiny.

Tábor


Každý rok v létě jezdíme na tři týdny na tábor k obci Zásmuky, necelých 30 km od Kolína směrem na jihozápad (viz tábořiště Havranů). Letos proběl již 46. tábor v historii oddílu a to v termínu 5. 7. - 26. 7. 2014. Na táboře se spí ve stanech s podsadou a spí se po družinách. Programovou náplní jsou instruktáže zálesáckých, ale i uměleckých praktik, výletů do okolí či etapová hra, tzv. dlouhodbka, každý rok ztvárněna v jiném duchu (antické Řecko, křížové výpravy, odboj,...), ve které družiny soupeří mezi sebou. Během tábora se po 14 dnech koná návštěvní odpoledne pro rodiče.

poznámka: Tábor je povinný pro všechny členy oddílu. Důvodem neúčasti je zdravotní neschopnost či nepříznivá rodinná situace. Nejezdit na tábory je jako chodit na tréninky a nehrát zápas ;-)


Co je cílem a jak toho dosáhnout?

Cílem skautingu, jak si možná v dalších částech našich webovek přečtete, je neustálý rozvoj člověka po stránce fyzické, psychické a duchovní. Pokud má mít oddíl na daného človíčka vliv, je nutné do oddílu pravidelně chodit. Špatná docházka způsobí i pokles zájmu o činnost a promítne se i do bodování člena, ve výsledku i do bodování družiny, což má za následek i pokles popularity "flákače" v družině. Když odhlédneme od "vyšších" cílů skautingu, je také cílem pro každého kluka najít si v oddíle nové a dobré kamarády. A to je k nezaplacení!!!


Přeji Vám úspěšný první krok do skautského života.