7. skautský oddíl Havrani - Kolín


 


 
 
 


Družin. systém
Družinový systém


V současné době máme dvě družiny: Lišáky a Kamzíky.

druzina.jpg


Družinový systém je jeden z prvků skautské metody, tedy toho co odlišuje skautské hnutí od jiných, které se také zabývají prací s dětmi a mládeží. Družinový systém spočívá v intenzivní práci v malých skupinkách (družinách), které vede jeden chlapec z družiny (rádce), který bývá zpravidla o několik let starší než ostatní hoši a který je celkově zkušenější a má mezi dětmi respekt.

Děti se prostřednictvím družin učí pracovat jako tým, učí se přijímat zodpovědnost za jiné a posiluje se jejich sociální inteligence a schopnost být platnou součástí celku. Každá družina bude mít také svého patrona – činovníka - který se stará o bezpečnost programu a který je k dispozici v případě nějakých mimořádných a nepředpokládaných událostí – nemusíte se tedy bát, že by Vaše děti zůstávaly bez dozoru odpovědné osoby.

Družinový program spočívá v družinových schůzkách a družinových výpravách – družinový program je zcela v rukách družiny. Oddíl se schází vždy první pátek v měsíci na oddílovkách (v krojích) a dále na oddílových výpravách. Tábor je přirozeně celooddílový, ale družiny mají společné služby, hlídky, program, spí spolu ve stanech apod.